Marketing smrdí. Někdy.

M

Při jednom velmi příjemném obědě jsem se od začínajícího provozovatele e-shopu dozvěděl, že ‚Marketing je sebechvála. A sebechvála smrdí.‘ Téma sebechvály a sebelásky je ústředním tématem mnoha existenciálních sporů a platí to i pro spor o existenci marketingu. V odmítání sebe-pochvaly je ale často nepochopení sebe sama nebo zcela banální rozdíl v našich vyjadřovacích prostředcích.

Hřích sebelásky se zmocnil mých pohledů
mé celé duše a každé mé částečky;
a léku na ten hřích, léku už nenajdu,
tak mi ta posedlost v duši tkví.
Má tvář mi připadá nejhezčí na zemi,
a můj vzrůst nejlepší, a má ctnost nejvyšší,
a mám-li ocenit sám sebe, zdá se mi,
že moje hodnota vše stokrát převýší!

William Shakespeare. Sonety. Sonet LXII.

Sebeláska jako sebehodnota, sebeúcta a pocit soběstačnosti naší civilizaci chronicky chybí, a přesto jí často opovrhujeme. Dokonce i Shakespeare ji ve svých Sonetech popsal jako hříšnou. Naučili jsme se ji vnímat jako nečistou, i když je klíčem pro to, abychom se sami se sebou cítili spokojení a šťastní. 

Není to ale sebeláska, která nás odpuzuje. Odpuzuje nás pouze její patologický přebytek, narcismus.

Stejně tak neexistuje důvod, proč by nás měl odpuzovat marketing. Moderní marketing je dle Kotlerovy definice proces zjišťování potřeb zákazníka a jejich následné uspokojování. Jeho součástí je také sebechvála – ale taková, která uspokojuje potřeby a přání přijímajících. Výzvou firem 21. století je proto hledat střední cestu, marketing funkční pro ně i pro zákazníka. Marketing bez patologického nálezu.

Je nutno přiznat, že ne všem se to daří, a narcismus svádí na zcestí. Pak marketing skutečně smrdí. Můžeme si ale držet palce, že prohlubující se pochopení člověka a jeho potřeb, pomůže narcismu z marketingu vyvanout.

O autorovi

Ben Olšanský

Jsem...
online marketér s 15 lety zkušeností napříč obory.
digitální analytik s láskou k hledání skrytých vzorů v datech.
'business solutionist', člověk věřící v to, že všechny problémy mají jednoduchá řešení, jen je potřeba je najít.

Jsem také...
informační geek - protože informace tříbí intelekt.
fanoušek fikce - protože představivost tříbí duši.
tsundoku expert, člověk hromadící více knih, než je kdy schopen přečíst.

Miluju Online píše Ben Olšanský.

Ben je…

  • online marketér s 15 lety zkušeností napříč obory.
  • digitální analytik s láskou k hledání skrytých vzorů v datech.
  • ‚business solutionist‘, člověk věřící v to, že všechny problémy mají jednoduchá řešení, jen je potřeba je najít.

 

Ben je taky…

  • informační geek – protože informace tříbí intelekt.
  • fanoušek fikce – protože představivost tříbí duši.
  • tsundoku expert, člověk hromadící více knih, než je kdy schopen přečíst.

Jinde na netu